SEKTORY admin 6 lutego, 2020

W oparciu o priorytety Komisji Europejskiej, Zielonego Ładu i Europejską Strategię Cyfrową, Atland proponuje współpracę z następującymi sektorami:

Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym

Wszelkie sprawdzone modele związane z bardziej zrównoważonym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucji, produkcji i dystrybucji energii lub recyklingu odpadów będą dodatkowo finansowane.

ŻYWNOŚĆ

w ramach Zielonego Ładu iw celu ograniczenia skutków zmian klimatycznych finansowana będzie bardziej ekologiczna produkcja i dystrybucja żywności. Ponadnarodowe projekty dotyczące tych tematów są interesujące z perspektywy wymiany wiedzy, chociaż tworzenie zrównoważonych i skalowalnych modeli produkcji i dystrybucji żywności ma szersze perspektywy.

Edukacja i rynek pracy

Konkurencyjność europejskiego rynku pracy spada z powodu kilku aspektów, takich jak Brexit, nieefektywne systemy edukacyjne czy starzenie się społeczeństwa. Innowacyjne podejście do edukacji, edukacja poza formalna, digitalizacja czy krótkie kursy zawodowe to przyszłość tej marki. Komisja Europejska dąży do wywierania większego wpływu na państwa członkowskie poprzez tworzenie standardów i wzmacnianie ram unijnego rynku pracy.

Przeciwdziałanie wyludnianiu oraz rozwój obszarów wiejskich

Obecnie większość europejskich obszarów wiejskich boryka się z problemem wyludniania. W dłuższej perspektywie koszty ekonomiczne będą ogromne. Niekontrolowany rozwój miast i pustynie populacyjne wywołują nieefektywną skalę kosztów, czyniąc kraje członkowskie UE bardziej podatnymi przyszłym kryzysom.

Zrównoważony rozwój i gospodarka o obiegu zamkniętym

Wszelkie sprawdzone modele związane z bardziej zrównoważonym sposobem prowadzenia działalności gospodarczej, dystrybucji, produkcji i dystrybucji energii lub recyklingu odpadów będą dodatkowo finansowane.

Media

Stworzenie międzynarodowych wielostronnych sieci medialnych, współpracujących w dobrej wierze, może uchronić branżę medialną przed manipulacją i pogorszeniem spowodowanym fałszywymi wiadomościami. Współpraca z innymi mediami i krajami wzmacnia jakość przygotowanych treści, pozwala rozwijać się dziennikarzom, zwiększa wiarygodność i i umożliwia dostęp do innych modeli biznesowych.