O NAS admin 6 lutego, 2020
Kim jesteśmy?

Atland to powstała w 2017 roku butikowa firma konsultingowa specjalizująca się w:

  • planowanie internacjonalizacji firmy,
  • znalezienie finansowania i możliwości biznesowych w innych krajach oraz,
  • strategiczny networking.
Co robimy?
Dla większości naszych klientów pracujemy jako zewnętrzny dział biznesu międzynarodowego.
Proces diagnozy

Wzmocnienie wiedzy specjalistycznej klienta z możliwością skalowania na poziomie międzynarodowym; z możliwością – na przykład – dostosowania do priorytetów Komisji Europejskiej.

Proces planowania

Tworzenie wspólnie z klientem międzynarodowej strategii biznesowej obejmującej konkretne projekty, produkty i usługi.

Realizacja

Otwieranie drzwi, znajdowanie możliwości finansowania, tworzenie partnerstw.

logo_03
logo_04
logo_05
logo_06
lewiatan
logo_09
logo_10
lasco