O Atland Consulting

Atland Consulting zajmuje się innowacjami społecznymi i tworzeniem międzynarodowych konsorcjów. Tworzymy modele innowacji społecznych. Specjalizujemy się̨ w funduszach norweskich i H2020. Tworzymy kluczowe kontakty dla naszych klientów.

Współpracujemy z administracjami publicznymi (np. z miastem Poznań́ lub rządem Kantabrii), instytucjami akademickimi (np. Politechnika w Almunia (EUPLA) lub Uniwersytet w Edynburgu), firmami ( np. FEMXA lub Universal Learning Systems) oraz organizacjami pozarządowymi (np. Banki Żywności lub Centrum Innowacyjnej Edukacji).


Copyright © 2018 Atland consulting.