Podejście

ARCHITEKCI
INNOWACJI SPOŁECZNEJ

PROJEKTOWANIE

  • BADANIE
  • KONCEPCJA PROJEKTU
  • IDENTYFIKACJA PARTNERÓW

TWORZENIE

  • BUDOWA INNOWACJI SPOŁECZNYCH
  • WDRAŻANIE MODELU

SCALANIE

  • EWALUACJA
  • ROZWÓJ MODELU
  • WSKAZANIE WPŁYWU SPOŁECZNEGO

1. NASZA MISJA

Tworzyć innowacyjne projekty społeczne, które mają trwały wpływ na społeczeństwo. Tworzyć wysokiej jakości kontakty dla naszych klientów.

2. NASZA WIZJA

Być globalnym punktem odniesienia w zakresie innowacji społecznych, realizując projekty o dużym znaczeniu w rożnych regionach świata. Zwiększyć wartość dodaną naszych klientów dzięki naszej wiedzy i naszej rozległej sieci kontaktów. Być obecnym w trzech krajach europejskich.

3. NASZE WARTOŚCI

Zrównoważony rozwój, bliskość, indywidualne traktowanie, jakość́, internacjonalizacja, innowacyjność i uczciwość.

Copyright © 2018 Atland consulting.