Usługi


MIĘDZYNARODOWE KONSORCJA

Tworzymy międzynarodowe konsorcja, aby uzyskać fundusze europejskie, ułatwiać współpracę między regionami lub wdrażać innowacje społeczne.

Przykład: Konsorcjum w celu poprawy turystyki dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone przez Park Narodowy Gór Stołowych i składające się z 6 podmiotów z 4 krajów (Hiszpanii, Islandii, Polski, Bułgarii i Turcji). Atland wyselekcjonował wszystkie instytucji w tym miasta, organizacje pozarządowe i ośrodki akademickie.

TWORZENIE PROJEKTÓW INNOWACJI SPOŁECZNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM I EUROPEJSKIM

Przykład: Międzynarodowy festiwal teatralny w Karpatach, aby wzmocnić turystykę kulturową i znaleźć wspólną płaszczyznę w kulturze regionów, które są skoncentrowane wokół tych gór. Nawiązujemy do skandynawskiego modelu promocji się opartego na kulturze Wikingów.


KOMUNIKACJA

Koordynujemy w sposób zintegrowany komunikację projektów innowacji społecznych.

Przykład FOLM: konsorcjum utworzone przez 8 instytucji z 4 krajów w celu wdrożenia modelu uczenia się̨ na odległość́ opracowanego przez University of Edinburgh w regionach Kantabrii, Warmii i Mazur i Tipperary. Atland stworzył strategię komunikacji i będzie ją koordynował do 2022 roku.

INTERNACJONALIZACJA

Wzrost kontaktów, umów współpracy i dochodów klientów.

Przykład: Politechnika w Almunia (EUPLA), dzięki Atland podpisała umowy o współpracy z podmiotami z Wielkiej Brytanii i Polski w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz rozszerzenia oferty studiów.


Copyright © 2018 Atland consulting.