PROJEKTY admin 6 lutego, 2020
Nasze przykładowe projekty…

Centrum Doskonałości Zawodowej
VSC Kaczki Średnie – POLSKA

  1. Utworzenie Centrum Doskonałości Zawodowej w branży motoryzacyjnej o budżecie 4 mln euro finansowanego z dotacji polskich i unijnych.
  2. Utworzenie konsorcjum z Polską Konfederacją Pracodawców Lewiatan, Aberdeens’ Skills Hub (Wielka Brytania) i EUPLA (Politechnika z Saragossy, Hiszpania) w celu dostarczania treści, dzielenia się wiedzą i doskonalenia Centrum Doskonałości Zawodowej.

Europejska platforma projektów
FEMXA Group – HISZPANIA

  1. Stworzenie serwisu „radarowego” dla Femxa Group. Dzięki tej usłudze Atland monitorował ponad 20 funduszy unijnych, znajdując +15 naborów wniosków.
  2. Utworzenie konsorcjów dla tych konkursów (+10) wygrywając 5 z nich.

Europejska sieć mediów regionalnych EUREGNEWS
GWM – POLSKA

  1. W ramach Strategii Internacjonalizacji stworzonej dla naszego klienta GWM (polska grupa medialna) postanowiliśmy zwiększyć bezpośrednie kontakty z Komisją Europejską i innymi mediami regionalnymi z całej Europy. EUREGNEWS to sieć, którą stworzyliśmy w tym celu.
  2. EUREGNEWS złożył już dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych (Erasmus + i Horizon), stworzył laboratorium medialne dla swoich członków i opracowuje nowe modele biznesowe dla sektora mediów.

Folm
CIE – Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa

  1. Wdrożenie międzynarodowego modelu nauki w terenie dla naszego klienta Centrum Innowacyjnej Edukacji.
  2. Utworzenie konsorcjum i skuteczne zastosowanie modelu z budżetem 4,2 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG.
  3. Tworzenie międzynarodowej strategii komunikacji dla projektu.