Co robimy? admin 6 lutego, 2020
Co robimy?

W Atland Consulting jesteśmy zaangażowani w pomaganie organizacjom w tworzeniu pozytywnego wpływu społecznego, środowiskowego i gospodarczego. Aby to osiągnąć, oferujemy usługi doradcze, które wspierają wdrażanie rozwiązań z zakresu pozytywnego wpływu. Nasza wiedza jest wykorzystywana w projektach i konsorcjach w celu pomiaru wpływu, zapewnieniu trwałości projektów oraz wzmacnianiu relacji instytucjonalnych.

 

Oferujemy dostosowane do potrzeb programy szkoleniowe online i hybrydowe, które zwiększają możliwości naszych klientów w takich obszarach jak pozyskiwanie funduszy, zarządzanie konsorcjami oraz tworzenie wskaźników wpływu.

 

Naszą pasją jest wspieranie naszych klientów w osiąganiu ich pozytywnych celów, tworząc trwałe zmiany na świecie.

Finansowanie

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy publicznych na poziomie europejskim. Znajdujemy najodpowiedniejsze źródła finansowania, pomagamy w przygotowywaniu wniosków i uzasadnianiu działań.

Nasze silne relacje z decydentami oraz dogłębna znajomość przepisów europejskich pozwalają nam skutecznie wspierać naszych klientów w pozyskiwaniu funduszy.

Ułatwienie dostępu do finansowania: identyfikujemy i zabezpieczamy odpowiednie źródła finansowania dla naszych klientów oraz zapewniamy skuteczne wykorzystanie środków finansowych, wspierając realizację projektów i celów organizacyjnych.

Nawigacja prawna i regulacyjna: posiadamy doświadczenie w poruszaniu się po ramach prawnych oraz ocenie potencjalnych możliwości finansowania, zapewniając zgodność z wszystkimi wymogami regulacyjnymi.

Zajmujemy się trzema głównymi formatami finansowania: Fundusze publiczne, takie jak fundusze UE, fundusze ONZ oraz granty EA i norweskie, gdzie pomagamy dostosować wiedzę klienta do priorytetów funduszu, stworzyć konsorcjum i zarządzać projektami. Współpracujemy bezpośrednio z zarządami, przyjmując strategiczne spojrzenie na rolę tych funduszy w rozwoju biznesu. 

Fundusze inwestycyjne typu impact: zarówno fundusze publiczne, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny lub EIT Food, jak i fundusze prywatne, takie jak Zingforce Ventures naszego partnera. Przygotowujemy projekt dla podmiotu na przyjęcie tego typu funduszy, tworzymy pitch dla inwestorów i identyfikujemy obszary wpływu, które pokazują skalę inwestycji.

Stworzenie działu funduszy publicznych: opracowujemy strategię pozyskiwania funduszy publicznych dostosowaną do strategii firmy lub podmiotu, który nas zatrudnia. Szacujemy potencjalne przychody z dotacji i przetargów, szkolimy personel, a także tworzymy strukturę działu i system raportowania.

Strategia

Pomagamy organizacjom w uzyskaniu dostępu do rynków międzynarodowych oraz w dostosowaniu się do lokalnych rynków docelowych.

Jako eksperci w tworzeniu konsorcjów i sieci współpracy, organizujemy przestrzenie spotkań i współpracy dla naszych klientów. Ponadto dbamy o to, aby rozwój był zrównoważony i miał pozytywny długofalowy wpływ. Pomagamy naszym klientom zachować ich wartości, jednocześnie zapewniając im przewagę konkurencyjną na rynku.

Zapewnienie wpływu i zrównoważonego rozwoju: określamy i efektywnie komunikujemy długoterminowy wpływu oraz zrównoważony rozwów projektów, co zwiększa ich atrakcyjność dla interesariuszy i inwestorów.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: identyfikujemy i wprowadzamy najnowocześniejsze innowacyjne rozwiązania w ramach projektów lub organizacji, zapewniając wykorzystanie najnowszych technologii i praktyk w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

Strategiczne planowanie rozwoju: wdrażamy strategie zapewniające zrównoważone i wytrzymałe w obecnym klimacie ekonomicznym skalowanie organizacji lub projektów, łagodzenie ryzyka i skuteczne dostosowywanie się do zmian rynkowych.

Budowanie relacji z rządem:Dbamy o budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z podmiotami rządowymi, co jest kluczowe dla skutecznej współpracy w obszarze spraw publicznych oraz zabezpieczania finansowania publicznego.

Pomagamy w strategicznym rozwoju naszych klientów w trzech kluczowych obszarach:

Pozytywny wpływ dostosowany do modelu biznesowego, gdzie koncentrujemy się na docelowych odbiorcach naszych klientów oraz zarządzanych przez nich projektach. Tworzymy algorytm społecznego zwrotu z inwestycji, który jest zgodny z rzeczywistością i wzmacnia model biznesowy, spełniając oczekiwania rządów, dostawców oraz klientów końcowych.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań: Wykorzystanie big data i sztucznej inteligencji pozwala nam precyzyjnie diagnozować sytuację, identyfikować rynki wschodzące i nowe możliwości oraz szybko analizować wyniki i wprowadzać usprawnienia. Przekształcamy informacje w wiedzę, a wiedzę w aktywa wspierające wzrost, innowacje i podejmowanie decyzji.

Te same narzędzia umożliwiają nam ocenę uzyskanych wyników i pozytywnego wpływu generowanego przez każde działanie, co pozwala naszym klientom włączyć tę wartość do ich organizacji.

Relacje instytucjonalne i sprawy publiczne: świat funduszy publicznych i sprawy publiczne są ze sobą głęboko powiązane. Dlatego oferujemy usługi takie jak ustalanie agendy w Brukseli, tworzenie europejskich lub krajowych sieci lub interpretacja ram prawnych, które pozwalają nam rozwijać strategię naszych klientów.

Wiedza

Poprzez Akademię Atland dzielimy się naszą zgromadzoną wiedzą, zdobywaną przez lata w obszarach pozyskiwania funduszy, dostępu do funduszy publicznych, pozytywnego wpływu, zrównoważonego zarządzania i spraw publicznych. Oferujemy platformę szkoleniową oraz sieć partnerów, co pozwala nam na dodawanie niezbędnych modułów do przeprowadzenia wymaganych szkoleń.

Nasze programy szkoleniowe online są dostosowane do unikalnych potrzeb każdego klienta. Wykorzystujemy różne narzędzia sztucznej inteligencji, aby poprawić i spersonalizować doświadczenie edukacyjne. Nasza wiedza specjalistyczna pozwala nam doradzać w zakresie tematów i kompetencji, które mogą być najbardziej przydatne.

  • Ułatwianie rozwoju umiejętności: Nasza platforma może być integralnym elementem szerszej strategii rozwoju umiejętności, oferując dwie opcje: gotowe standardowe moduły oraz spersonalizowane moduły.
  • Budowanie potencjału w projektach: Kursy dostosowane do potrzeb klienta. Nasze podejście pedagogiczne opiera się na rozwoju umiejętności osobistych, co wspiera budowanie potencjału w oparciu o indywidualne kompetencje.

Ułatwianie rozwoju umiejętności: Niezależnie od tego, czy wdrażamy standardowe programy szkoleniowe, czy też przyjmujemy bardziej spersonalizowane podejście, nasza platforma oferuje dwie elastyczne opcje: gotowe moduły obejmujące szeroki zakres tematów lub spersonalizowane moduły zaprojektowane specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb każdego klienta.

Oprócz oferowania ogólnych szkoleń umiejętności, świadczymy również usługi budowania potencjału w ramach konkretnych projektów. Nasz zespół ekspertów może ściśle współpracować z Twoją firmą lub organizacją, aby zaprojektować kursy na zamówienie, zgodne z bieżącymi celami i wymaganiami projektu.

Dla organizacji zaangażowanych w procesy przetargowe oferujemy kursy dostosowane do konkretnych potrzeb każdego przetargu. Nasze doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam projektować programy szkoleniowe, które pomogą Twojemu zespołowi wyróżnić się i przedstawić silne, konkurencyjne propozycje.


Nasze podejście

W Atland Consulting wierzymy, że tworzenie trwałego wpływu społecznego wymaga współpracy i multidyscyplinarnego podejścia. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć ich unikalne wyzwania i możliwości oraz dostosować nasze usługi do ich konkretnych potrzeb.

Partnerstwo

Wierzymy, że najbardziej efektywne działania społeczne mają miejsce, gdy organizacje współpracują i dzielą się swoimi zasobami i wiedzą. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby budować silne, produktywne partnerstwa, które pomogą im zmaksymalizować ich wpływ.

Rygor

Wierzymy w wykorzystywanie danych i dowodów do podejmowania decyzji. Prowadzimy szeroko zakrojone badania i analizy, aby mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na najnowszych badaniach i najlepszych praktykach.

Innowacyjność

Wierzymy w znajdowanie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla złożonych wyzwań społecznych. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami w dziedzinie wpływu społecznego i zawsze szukamy nowych i lepszych sposobów na tworzenie pozytywnych zmian.

Wpływ

Ostatecznie naszym celem jest pomoc naszym klientom w osiągnięciu znaczącego i wymiernego wpływu. Współpracujemy z naszymi klientami, aby zdefiniować jasne, mierzalne cele i opracować strategie ich osiągnięcia. Rygorystycznie monitorujemy i oceniamy naszą pracę, aby upewnić się, że dokonujemy rzeczywistych zmian w życiu ludzi.

Niezależnie od tego, czy szukasz wsparcia w zakresie pozyskiwania funduszy, inwestycji, oceny wpływu społecznego, budowania potencjału czy zarządzania partnerstwem, jesteśmy zaangażowani we współpracę z Tobą w celu stworzenia pozytywnego i trwałego wpływu społecznego. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

logo_03
logo_04
logo_05
logo_06
lewiatan
logo_09
logo_10
lasco
newgrey_08
newgrey_09
newgrey_10
newgrey_11